HEM

Sök- och säljuppdrag
Affärsjuridik
Företagsrekonstruktioner
Företagsvärdering
Företagsöverlåtelse
Förlagsverksamhet
Generationsskiften
Länkar
Referenser
Skattefrågor

KONTAKTA MIG

 

Affärs- och skattejurist Ulf Nilsson

AFFÄRS- OCH SKATTEJURIST

Mitt namn är Ulf Nilsson. Jag är affärs- och skattejurist med erfarenhet från länsstyrelse, domstolar, bank och privata näringslivet. Jag har en lång branscherfarenhet, över 40 år, en bred kompetens och ett mycket stort kontaktnät, som möjliggör att ge de rätta råden inom mitt kompetensområde.

I Collaget AB har jag, sedan 1989, arbetat med affärsjuridiska frågor, i huvudsak med fokus på företagsöverlåtelser och skattejuridik.

Vad vill du ha  hjälp med? Kontakta mig!

 

 

ulf.nilsson@collaget.se
Tel: 0521-16 000
Mobil: 0708-139104
Fax: 0521- 696 25


COLLAGET AB
Ulf Nilsson
Edsgatan 2c
462 34 VÄNERSBORG