HEM

Sök- och säljuppdrag
Affärsjuridik
Företagsrekonstruktioner
Företagsvärdering
Företagsöverlåtelse
Förlagsverksamhet
Generationsskiften
Länkar
Referenser
Skattefrågor

KONTAKTA MIG
 

FÖRETAGSVÄRDERING

Collaget AB hjälper till att värdera Ditt företag då det gäller kommande försäljning, generationsskiften, nyupplåning eller utlösen av kompanjon/delägare.

Vi anlitas även av banker, advokatbyråer och revisionsbyråer.

 
 

 

 

 

ulf.nilsson@collaget.se
Tel: 0521-16 000
Mobil: 0708-139104
Fax: 0521- 696 25


COLLAGET AB
Ulf Nilsson
Edsgatan 2c
462 34 VÄNERSBORG